Privacy policy

SHAKEMENT (Shakement B.V.) respecteert de privacy van alle gebruikers van shakement.com en draagt ​​er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die u invult op de SHAKEMENT website worden alleen gebruikt voor de verwerking van uw bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht en niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u SHAKEMENT toestemming geeft.

Deze kennisgeving beschrijft het privacybeleid van SHAKEMENT. Door SHAKEMENT te bezoeken, accepteert u en gaat u akkoord met alles wat in dit privacybeleid wordt beschreven.Hoe gebruikt SHAKEMENT uw persoonsgegevens?

We gebruiken persoonlijke gegevens om uw winkelervaring bij SHAKEMENT te personaliseren en te optimaliseren. Uiteraard worden de gegevens gebruikt om onze administratie up-to-date te houden wat betreft facturen en bestellingen. We gebruiken de gegevens om bestellingen en betalingen te verwerken, producten en diensten te leveren en met u te communiceren over bestellingen. We gebruiken het ook om te zien hoe bepaalde producten worden verkocht en om de klantbeoordelingen en persoonlijke wensenlijsten te controleren. Hierdoor kunnen we onze producten continu verbeteren. Met de informatie kunnen wij u een passend advies geven en bepaalde producten aanbevelen die voor u aantrekkelijk kunnen zijn. Daarnaast kunnen we de informatie over bepaalde producten meenemen in specifieke diensten en acties.

We gebruiken deze informatie ook om onze winkel en ons platform te verbeteren, om fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en om derden technische, logistieke of andere functies voor ons te laten uitvoeren.

 

Welke gegevens verzamelt SHAKEMENT?

Gegevens die u met ons deelt:

Alle informatie die u op onze website invult of anderszins verstrekt, wordt door ons ontvangen en opgeslagen. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te delen, maar dan kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze functies. We gebruiken deze informatie onder meer om aan uw verzoeken te voldoen, om uw toekomstige winkelervaring aan uw voorkeuren aan te passen en om met u te communiceren.

Automatische gegevens:

Sommige gegevens die we ontvangen, worden elke keer dat u contact met ons heeft, opgeslagen. Zo maken wij, net als veel andere websites, gebruik van "cookies" en verkrijgen wij gegevens wanneer u webbrowser SHAKEMENT opent of advertenties die door of namens SHAKEMENT op andere websites worden aangeboden.

E-mail communicatie:

Om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen we een bevestiging wanneer u een e-mail van SHAKEMENT opent als uw computer deze mogelijkheid ondersteunt.

Informatie uit andere bronnen:

We kunnen informatie over klanten uit andere bronnen ontvangen en deze toevoegen aan onze accountgegevens.

 

Hoe zit het met cookies?

Om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen en u specifieke functies aan te bieden, gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Onze website zal u herkennen wanneer u de site opnieuw bezoekt.

Deelt SHAKEMENT ontvangen informatie met anderen?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor onze zakelijke activiteiten, maar de verkoop van dergelijke informatie niet. SHAKEMENT deelt alleen klantgegevens zoals hieronder beschreven en met Shakement B.V. en de door SHAKEMENT gecontroleerde dochterondernemingen. Shakement B.V. en andere dochterondernemingen zijn ofwel onderworpen aan deze Privacyverklaring of hebben een beleid dat minstens zoveel bescherming biedt als het beleid dat in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Derde dienstverleners:

We gebruiken andere bedrijven en mensen die namens ons bepaalde functies uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van dubbele gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning, het leveren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), het verwerken van creditcardbetalingen en klantenservice. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Zij moeten de persoonsgegevens verwerken op een manier die in overeenstemming is met deze privacyverklaring en zoals toegestaan ​​in overeenstemming met de relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Overgang van bedrijven:

Bij de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan het zijn dat wij winkels, dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren klantgegevens normaal gesproken tot de overgedragen activa, maar ze blijven onderworpen aan de toezeggingen die zijn gedaan in een reeds bestaande privacyverklaring (tenzij anders geautoriseerd door de klant). Mocht SHAKEMENT onverhoopt of vrijwel geheel worden overgenomen, dan behoren uiteraard ook de klantgegevens tot de overgedragen activa.

Bescherming van SHAKEMENT en anderen:

We verstrekken accountinformatie en andere persoonlijke informatie wanneer we van mening zijn dat uitgifte gerechtvaardigd is om te voldoen aan de wet, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van SHAKEMENT, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico's te beperken. Dit omvat natuurlijk niet het verkopen, verhuren, delen of andere openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie van klanten voor commerciële doeleinden op een manier die in strijd is met de beloften in deze privacyverklaring.

Met toestemming:

In alle andere gevallen ontvangt u een melding als uw gegevens aan derden worden verstrekt en heeft u de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze gegevens niet te delen.

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van het delen van gegevens zoals hierboven uiteengezet, zullen we ervoor zorgen dat de gegevens worden verzonden in overeenstemming met deze privacyverklaring en zoals toegestaan ​​in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

We streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens verzending te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.

Bij het bevestigen van een bestelling tonen we alleen de laatste vier cijfers van de creditcardnummers. Uiteraard geven wij tijdens de verwerking van de bestelling het volledige creditcardnummer door aan de creditcardmaatschappij.

We gebruiken fysieke, elektronische en procedurele beveiliging bij het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantgegevens. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we van tijd tot tijd om een ​​bewijs van uw identiteit kunnen vragen voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.

Het is belangrijk dat u uzelf beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet daarom niet uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

 

Tot welke gegevens heb ik toegang?

SHAKEMENT geeft u toegang tot een uitgebreide hoeveelheid gegevens over uw account en uw contacten met SHAKEMENT met als (beperkt) doel deze gegevens in te zien en in bepaalde gevallen bij te werken.

Gebruiksvoorwaarden, kennisgevingen en herzieningen

Als je je zorgen maakt over je privacy bij SHAKEMENT, kun je ons een e-mail sturen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem: we zullen er dan naar streven om het voor je op te lossen.

Ons bedrijf verandert voortdurend en onze privacyverklaring en de gebruiks- en verkoopvoorwaarden kunnen ook veranderen. We kunnen u van tijd tot tijd een e-mail sturen om u te informeren over onze kennisgevingen en voorwaarden (tenzij u ons heeft laten weten hier geen interesse in te hebben). Het is echter raadzaam om regelmatig onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen. Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. We staan ​​voor de beloftes die we doen. Bovendien zullen we ons beleid en onze praktijken nooit substantieel wijzigen op een manier die minder bescherming biedt aan reeds verzamelde klantgegevens zonder de toestemming van de betrokken klanten.

You have successfully subscribed!
This email has been registered